Pertunjukan wayang pada mulanya merupakan?

*Pertunjukan wayang pada mulanya merupakan?*

A. Sarana hiburan rakyat.

B. Kesenian masyarakat perdesaan.

C. Upacara pemujaan arwah nenek moyang.

D. Kebudayaan yang dapat pengaruh dari agama hindu Buddha

E. Keseniaan dari jawa.

Jawaban: C. Upacara pemujaan arwah nenek moyang.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pertunjukan wayang pada mulanya merupakan upacara pemujaan arwah nenek moyang.

Leave a Comment